O nás

V roku 2004 sme získali certifikát kvality ISO 9001:2000

Firmu MARIÁN SIMEON  založil 1.3.1993 ako podnik pán Marián Simeon. Postupne sa mu podnik podarilo rozšíriť a dnes zamestnáva štyridsať zamestnancov. V súčasnosti firma pracuje pre viacero spoločností, avšak neodmietne ani jednorazové zákazky pre iné firmy. Budovanie svojho mena postavila na profesionalite svojich šoférov, ktorí musia byť okrem výborných šoférov predovšetkým ľuďmi, ktorí sú zodpovední a spoľahliví, a tak sa stavajú aj k svojej práci. Firma si je vedomá aj toho, že bez moderných a spoľahlivých strojov sa nedá napredovať. Na prepravu využíva 24 automobilov nosnosti od 600 kg do 24 000 kg.  Zákazníkom zabezpečuje všetko, čo sa týka dopravy tovarov, colné služby  s úplným ručením v colnom dlhu. Poskytuje poradenské služby a ponúka na využitie svoje skladové priestory, ktoré slúžia aj ako medzisklad.

Na stiahnutie - Cestný prepravný poriadok